Körfez Belediyesi
YARIŞMA HAKKINDA

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

1) KONU: Körfez’in görsel hafızasının tarihe not düşülmesi için fotoğraflarla belgelenmesi

2) DÜZENLEYİCİLER: Kocaeli Üniversitesi, Körfez Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği

3) AMAÇ: Körfez’in tarihi ve turistik değerlerini, sosyal ve kültürel yaşantısını, katma değer üreten gücünü geniş kitlelere ulaştırabilmek. İlçenin gelişen ve değişen yönlerini tüm güzellikleriyle birlikte, fotoğraf sanatçıları desteğiyle, sanatsal bir bakış açısı oluşturularak görüntülenmesini sağlamak ve bu güzellikleri kalıcı hale getirerek, gelecek kuşaklara aktarmak.

4) YARIŞMA KATEGORİSİ:
Körfez'in tarihi ve turistik mekânları, denizde yapılan etkinlikler, Köylerde yapılan tarımsal çalışmalar ve el sanatlarını ön plana çıkaran konular olmak üzere, Renkli Sayısal (dijital ) olarak düzenlenecektir. Dron ile çekilen görseller kabul edilecektir. Siyah beyaz fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

5) KATILIM KOŞULLARI:
a- Fotoğraf yarışmasına seçici kurul ve birinci dereceden üçüncü dereceye kadar yakın akrabaları dışında, amatör ve profesyonel herkes katılabilir.
b- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
c- Katılımcılar, Körfez ilçe sınırları içinde çekilmiş, birbirinden farklı en fazla 5 (beş) adet renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
d- Daha önce yapılan bir yarışmada ödül, sergileme (derece, başarı, mansiyon, özel ödül) almış fotoğraflar gönderilemez. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
e- Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar veya kolaj kabul edilmeyecektir.
f- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların tamamıyla kendine ait olduğunu, fotoğrafların Körfez ilçesi sınırları içinde 2020 yılı sonrasında çekilmesi gerekmektedir. Bu tarihten önce çekilen fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
g- Fotoğraf çekimi için insanlı veya Dron vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar kullanıcıya aittir.
h- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır. Fotoğrafla ilgili telif hakkı doğuracak tüm izinlerin alındığını ve bu nedenlerle doğabilecek hukuksal sorunların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
ı- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
i- Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyaları katılımcıdan isteyebilir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosaları istenildiği zaman hazır bulundurmalıdır.
j- Yarışmamıza katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.
k- Yarışmada başarılı olan eserler Körfez Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

6) KULLANIM (TELİF) HAKLARI
a-
Katılımcı, ödül ve mansiyonu alan ya da sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Körfez Belediyesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder.

Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/ eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayınlanma haklarının kullanımı için Körfez Belediyesi’ne izin / muvaffakatname verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri alamayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılması engellemeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabulü rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanım hakları Körfez Belediyesi’ne ait olacaktır.

b- Körfez Belediyesi, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında izin vermez.

c- Tüm izinlerin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. Körfez Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

d- Şartnamede yer alan ödüller, hak sahipleri tarafından yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap numaralarına gönderilecektir. 1 yıllık zaman aşımı durumda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

7) FOTOĞRAFLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
a-
Yarışmaya katılacak olan fotoğraflar, Körfez Belediyesi tarafından oluşturulan fotograf.korfez.bel.tr adresi üzerinden online olarak yüklenecektir.

b- Yarışmaya katılacak olan fotoğraflar; paspartusuz ve kenar boşluksuz, kısa kenarları 18cm den küçük, uzun kenarları 45cm’den büyük olmamalıdır.

c- Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır.

d- Yarışmaya katılacak olan fotoğraflar, jpg/jpeg formatında 300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosya boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

İSİMLENDİRME
a-
Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
b-Dosya isimlendirmelerinde ç,ı,ğ,ö,ş,ü karakterleri kullanılmamalıdır.
c-Eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır. Örneğin (Mehmet Fatih Durmuş isimi katılımcı Fmdur, Mfdms )
d-İsimden sonra alt çizgi eklenmeli (_) Körfez Belediyesi’nin kısaltması olan KB eklenmelidir.
e-İsim ve kısaltma sonrası sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 5’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir (_)
f-Toplam karakter sayısı 10’u geçmemelidir. Örneğin “Szden_KB_1”
 

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi               : 15 Temmuz 2022
Jüri Toplantısı                     : 21 Temmuz 2022
Sonuç Bildirimi                   : 1 Ağustos 2022
Ödül Töreni ve Sergi          : 30 Ağustos 2022
 

8) SEÇİCİ KURUL

1- Şener SÖĞÜT - Körfez Belediye Başkanı

2- Osman YURT - Körfez Belediye Başkan Yardımcısı

3- Kemal KAYA - Fotoğraf Sanatçısı, KBFT Yönetim Kurulu Başkanı (EFIAP/b)

4- Prof. Dr. Oktay ÇOLAK - Marmara Üni. GSF Fotoğraf Bölümü

5- Doç Dr. Mustafa Bilge SATKIN - Marmara Üni. GSF Fotoğraf Bölümü

6- Doç. Dr. İsmail KESKİN - Kocaeli Üniversitesi GSF Grafik Bölümü

7- Öğr. Gör. Doç. Şeniz KABADAYI - Kocaeli Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü

8- Hüsna ALTIN - Fotoğraf Sanatçısı

9- Leyla EMEKTAR - Fotoğraf Sanatçısı

10- Bülent GÜLAL - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

 

9) YARIŞMA SEKRETERLİĞİ – İLETİŞİM

Eda Eryiğit
TEL: 0262 528 23 02 – 412 (Dâhili)
E-posta: basin@korfez.bel.tr

KÖRFEZ BELEDİYESİ
Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi N0: 369 Körfez/Kocaeli

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği
Tel: 0532 749 17 80

 

10)ÖDÜLLER
Birincilik                               : 5.000 TL + Plaket
İkincilik                                : 3.000 TL + Plaket
Üçüncülük                          : 2.000 TL + Plaket
Mansiyon                           : 1000  TL + Plaket
Mansiyon                           : 1000  TL + Plaket
Jüri Özel Ödülü                 : 1000  TL + Plaket
Sergileme                           : 300 TL
(Gerek duyulması halinde Körfez Belediyesi tarafından sergileme harici 100 TL karşılığında fotoğraf satın almalar yapılabilir)